Square root
VBT
Calculator
magnet

Cười C

08 tháng 6 2020 13:41

câu hỏi

Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một và đi ngược chiều nhau ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/h , Xe máy đi từ bê với vận tốc 33 75km/h. Sau 01.30 ô tô ba hãy gặp nhau tại C. Đường Ab dài bao nhiêu kilômét


0

1


Huyền T

09 tháng 6 2020 10:30

Đổi 1giờ 30 phút = 1, 5 giờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mk hỏi nè 2,345+2,345=? bằng bao nhiu hỏi chs nha 🙃

10

Lihat jawaban (1)