Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

27 tháng 12 2019 10:30

câu hỏi

Một tàu ngầm phát ra siêu âm truyền trong nước và thu được âm phản xạ sau 1 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s. Xác định độ sâu đáy biển?


0

2


Thu H

29 tháng 12 2019 07:44

độ sau đáy biển là:(1500*1)/2=7500

Trần N

01 tháng 1 2020 06:41

1500×1:2 = 750m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vật bị nhiễm điện là vật như thế nào

2

Lihat jawaban (1)