Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy N

29 tháng 9 2021 10:49

câu hỏi

một tổ thợ mộc trong 3 giờ đóng được 6 cái bàn.Hỏi tổ đó trong 6 giờ đóng được mấy cái bàn


13

1


Le Y

01 tháng 10 2021 10:59

12cái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vận tốc là j

0

Lihat jawaban (1)