Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

24 tháng 4 2020 14:45

câu hỏi

Một tấm gỗ mỏng hình tròn, bán kinh R = 5 cm. tại tâm O của tấm gỗ cầm vuông góc một chiếc đinh OA.Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước đủ rộng, phần đinh OA ở trong nước. Biết chiết suất của nước n=4/3. Tim chiều dài lớn nhất của đinh OA. để mắt đặt bắt kì vị tri nào trong không khí cũng không nhìn thấy đầu A của đinh.


0

2


Nguyễn V

24 tháng 4 2020 14:46

giải chi tiết hộ mình hiểu dc k ạ

Nguyễn V

24 tháng 4 2020 14:46

bài này mình k hiểu cho nắm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật đặt trước 1 thấu kính cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật a, thấu kính đó là thấu kính gì? b, biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10cm thấu kính có tiêu cự 20cm, xác định vị trí của ảnh và số phóng đại của ảnh

2

Lihat jawaban (1)

các bước tìm hiểu sự phụ thuộc của lực cản của nước và diện tích mặt cản

4

Được xác nhận