Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

22 tháng 12 2019 15:19

câu hỏi

một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi là 304cm. Nếu giảm chiều dài 32cm và chiều rộng 8cm thì tấm bìa đó trở thành hình vuông. Tính chiều dài và chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật đó


0

1


Nguyễn T

24 tháng 12 2019 09:08

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 304 : 2 = 152 (cm) Chiều dài hơn chiều rộng là: 32 - 8= 24 (cm) Chiều dài tấm bìa là: (152 + 24) : 2 = 88 (cm) Chiều rộng tấm bìa là: 152 - 88 = 64 (cm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100 ÷10=

4

Lihat jawaban (3)