Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh P

23 tháng 8 2022 13:32

câu hỏi

một ô tô chuyển động trên một quãng đường trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc V1 = 60 km/h trong nửa thời gian sau đi với vận tốc 70 km/h tính vận tốc trung bình cả quãng đường


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 14:06

Được xác nhận

Xin chào em Minh P, Đây là một bài tập thuộc Chương Chuyển động, vật lý 10 Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận