Square root
VBT
Calculator
magnet

Socciu N

23 tháng 12 2019 21:58

câu hỏi

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182 km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km ?


0

1


Nguyễn T

24 tháng 12 2019 09:44

6 giờ gấp 4 giờ số lần là: 6 : 4 = 1,5 (giờ) Trong 6 giờ ô tô chạy được số li-lô- mét là: 182 × 1,5 = 273 (km) Đáp số: 273km

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

theo dõi mk đi, mình theo dõi lại 😃😃😃😃

9

Lihat jawaban (2)