Square root
VBT
Calculator
magnet

Socciu N

23 tháng 12 2019 21:54

câu hỏi

một ô tô chạy trong 4 giờ được 182 km . Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km ?


0

4


KXC V

01 tháng 1 2020 12:39

Một giờ ôtô đó chạy được số km là: 182 : 4 = 45,5 ( km) 6 giờ ôtô đó chạy được số km là: 45,5 * 6 = 273 ( km) Đáp số: 273 km

Nguyễn Y

30 tháng 12 2019 10:56

Số Ki- lô -mét trong 1 giờ ô tô đó chạy được là : 182 : 4 =.... ( Km ) Số Ki-lô- mét trong 6 giờ ô tô đó chạy được là : .... × 6 = .... ( Km ) Đáp số: .... Km

Nguyễn Y

30 tháng 12 2019 10:57

Chỗ .... × 6 là kết quả lời giả đầu tiên nha bạn

Đỗ T

30 tháng 12 2019 13:11

Tìm 1 giờ lấy 182:4=? Tìm 6 giờ lấy kết quả của 1h ×6=? Đáp số:????????????? Thế nhé bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)