Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh P

02 tháng 10 2022 08:59

câu hỏi

Một ôtô cứ đi 100km là tiêu thụ 20 lít xăng hỏi đi 75km tiêu thụ bảo nhiêu lít xăng

Một ôtô cứ đi 100km là tiêu thụ 20 lít xăng hỏi đi 75km tiêu thụ bảo nhiêu lít xăng 


4

1


Vỹ P

02 tháng 10 2022 10:30

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bài giải</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; 1 lít xăng thì đi được số km là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100 : 20 = 5 (km)</p><p>&nbsp; &nbsp; 75km thì tiêu thụ số lít xăng là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75 : 5 = 15 (l)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 15 lít xăng</p>

                                               Bài giải

 

    1 lít xăng thì đi được số km là:

           100 : 20 = 5 (km)

    75km thì tiêu thụ số lít xăng là:

            75 : 5 = 15 (l)

            Đáp số: 15 lít xăng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)