Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong N

13 tháng 10 2022 00:14

câu hỏi

một ôtô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trong 10s với a =4m/s2. độ dịch chuyển vật trong 2s cuối cùng là bao nhiêu


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 03:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Vật lý, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Quãng đường vật đi được trong 10s là:</p><p>S=0.t+1/2.a.t<sup>2</sup>=0.10+1/2.4.10<sup>2</sup>=200(m)</p><p>Quãng đường vật đi được trong 8s là:</p><p>S'=0.t'+1/2.a.t'<sup>2</sup>=0.8+1/2.4.8<sup>2</sup>=128(m)</p><p>Quãng đường vật đi được trong 2s cuối là:</p><p>S*=S-S'=200-128=72(m)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Vật lý, lớp 10
Bài giải chi tiết: 

Quãng đường vật đi được trong 10s là:

S=0.t+1/2.a.t2=0.10+1/2.4.102=200(m)

Quãng đường vật đi được trong 8s là:

S'=0.t'+1/2.a.t'2=0.8+1/2.4.82=128(m)

Quãng đường vật đi được trong 2s cuối là:

S*=S-S'=200-128=72(m)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai quả cầu nhỏ q1=1.10 ,q2=4 .10C tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong môi trường chân không. khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?

8

Lihat jawaban (1)