Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

21 tháng 3 2021 13:14

câu hỏi

một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó= 86 tìm số đó giải hộ cho mình vs


2

1


H. Phan

29 tháng 3 2021 04:43

Vì số cần tìm là số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5 nên có tận cùng là 5. Gọi chữ số hàng chục là x (x thuộc N*, x<10) Ta có hiệu của số cần tìm và số hàng chục: 10x + 5 - x= 9x + 5 Vì hiệu này bằng 86 nên ta có pt: 9x +5 = 86 <=> 9x =81 <=> x = 9 (nhận) Vậy số cần tìm là 9.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)