Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

20 tháng 12 2019 12:50

câu hỏi

một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn 12 cuốn 15 cuốn đều vừa đủ bó tính số sách biết số sách trong khoảng từ 150 đến 200 cuốn


0

2


Phạm T

20 tháng 12 2019 14:09

bcnn 60 và số sách là 180 quyển

Nguyễn H

20 tháng 12 2019 14:17

gọi số sách cần tìm là a a : 10 a : 12 a : 15 10 = 2 . 5 12 = 3 . 4 15 = 3 . 5 BCLN ‹10;12;15› = 2 . 5 . 3 . 4 = 120 BC ‹10;12;15› = B ‹120› = { 0 ; 120 ; 240 ; 360 ; ... } vì 150 < a < 200 nên a không thể lớn hơn 150 < a < 200 cuốn sách

Thang T

21 tháng 12 2019 14:18

bạn thiếu rồi

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận