Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

20 tháng 12 2019 12:51

câu hỏi

một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn 12 cuốn 15 cuốn đều vừa đủ Tìm số sách biết số sách trong khoảng từ 150 đến 200 cuối


0

1


Nhàn T

20 tháng 12 2019 13:52

Gọi số sách là a Điều kiện a thuộc N * Theo bài ra tao có a:10 a:12 a:15 a € BC (10,12,15) 10=2×5 12=2×2×5 15=3×5 BC(10,12,15)=2×2×3×5=60 BC(10,12,15)=B(60)={60,120,180,240...} mà 150《a《200 a=180 Vậy a€ 180 mà 150《a《200 a=

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)