Square root
VBT
Calculator
magnet

Bui K

05 tháng 12 2019 02:43

câu hỏi

một số sách khi sếp thành từng bó 8 cuốn, 10 cuốn, 12 cuốn đều vừa đủ bộ tính số sách đó biết rằng số sách trong khỏang từ 200 đến 300


1

1


Tạ Q

05 tháng 12 2019 05:47

đáp án là 240 cuốn sách vì đây chính là BC của 8;10;12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)