Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran T

05 tháng 1 2020 14:29

câu hỏi

một súng đại bác tự hành có m=800kg đặt trên mặt đất nằm ngang ,bắn 1 viên đạn m=20kg theo phương làm với đường nằm ngang goc 60.vận tốc của đạn là 400m/s.tính vận tốc giật lùi của súng


0

1


N. Ngandtt

08 tháng 1 2020 02:40

áp dụng ĐL bảo toàn động lượng: gọi v1 là véc tơ vận tốc của đạn V là véc tơ vận tốc của súng m là khối lượng đạn M là khối lượng súng đại bác ta có: 0 = m.v1 + M.V --> chiếu lên phương ngang suy ra 0 = 20.400.cos60 + 800.V --> 4000 = -800. 5 --> V = 5m/s ngược chiều với chiều đạn bay.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tắt máy chuyển động chậm dần đều.Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05.Lấy g=10m/s2.Tính gia tốc,thời gian và quãng đường chuyển động chậm dần đều

0

Lihat jawaban (1)