Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

11 tháng 11 2019 14:15

câu hỏi

một sân vận động hình vuông có diện tích 625 mét vuông . tính chu vi sân vận động đó


1

1


Lan N

15 tháng 11 2019 12:51

tìm một số khi nhân với chính nó thì được 625 rồi lấy số đó nhân với 4 thì ra chu vi và kết quả là cạnh hình vuông là 25 và chu vi là 100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ nhà bạn Hoa đến trường khoảng 800m, ngắn hơn khoảng cách từ nhà bạn Huy đến trường 400m. Bạn Huy muốn đến nhà bạn Hoa thì phải đi qua trường. Hỏi nhà bạn Huy cách nhà bạn Hoa khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

8

Lihat jawaban (1)