Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ L

28 tháng 12 2019 04:15

câu hỏi

một sân vận động có nữa chu vi là 14500m.chieu dài hon chiều rộng 208m.tinh chu vi và diện tích sân vận động đó


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:40

Chu vi sân vận động là: 14500 × 2 = 29 000 (m) Chiều dài sân vận động là: (14500 + 208) : 2 = 7354 (m) Chiều rộng sân vận động là: 7354 - 208 = 7146 (m) Diện tích sân vận động là: 7354 × 7146 = 52 551 684 (m2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bốn phép tính với các số tự nhiên hình học bài vừa câu 1 và 2 làm sao vậy mọi người chỉ mk đi😭😭😭😭😭😭

0

Lihat jawaban (1)