Square root
VBT
Calculator
magnet

Tien N

25 tháng 12 2019 11:17

câu hỏi

một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài rộng 34,6 m chiều dài là 103,8 m hãy. Tính số viên gạch cần dùng để lát kín sân chơi đó ,biết rằng mỗi viên gạch hình vuông có diện tích là 0,12 mét vuông, và tính số chuyến xe còn ít nhất để chở hết số hạt trên biết rằng mỗi chuyến xe chở được 250 viên gạch


0

1


Huỳnh T

25 tháng 12 2019 12:23

diện tích sân chơi là:34,6×103,8=3591,48(m vuông) số viên gạch cần dùng để lát kín sân chơi đó là: 3591,47:0,12=29929(viên gạch) số chuyến xe còn ít nhất để chở hết số gạch là: 29929:250=119(xe) vì khi dùng 119 xe chỉ chở đủ 29750 viên gạch dư 229 viên gạch phải cần thêm 1 xe nữa để chở hết số viên gạch nên phải cần 120 xe đs:a)29929 viên gạch b)120 xe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính thể tích của khối gỗ dạng hình bên.

1

Lihat jawaban (1)