Square root
VBT
Calculator
magnet

FFA F

08 tháng 1 2023 07:38

câu hỏi

một sân chơi hình chữ nhật có chu vi 260 m sáng chiều dài đi 1/5 tăng chiều rộng thêm 2/3 thì chu vi vẫn không thay đổi tính chiều dài và chiều rộng

một sân chơi hình chữ nhật có chu vi 260 m sáng chiều dài đi 1/5 tăng chiều rộng thêm 2/3 thì chu vi vẫn không thay đổi tính chiều dài và chiều rộng


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 10:57

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần diện tích Bài giải chi tiết: Ta có: Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là a (m)và b(m) Ta có: 2(a+b) = 260 2(4/5a + 5/3b) = 260 => a = 100m và b = 30m Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận