Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng Y

02 tháng 5 2023 04:12

câu hỏi

Một sân chơi dạng hình chữ nhật có nửa chu vi là 132 m, biết chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Người ta lát sân chơi bằng những viên gạch hình vuông giống nhau, mỗi viên có diện tích là 25 dm2. Tính số viên gạch để lát đủ sân chơi đó?( Biết diện tích khe giữa các viên gạch không đáng kể).

Một sân chơi dạng hình chữ nhật có nửa chu vi là 132 m, biết chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Người ta lát sân chơi bằng những viên gạch hình vuông giống nhau, mỗi viên có diện tích là 25 dm2. Tính số viên gạch để lát đủ sân chơi đó?( Biết diện tích khe giữa các viên gạch không đáng kể).


2

1


Nguyễn K

31 tháng 5 2023 08:01

<p>tổng số phần bằng nhau là:</p><p>5+7=12(phần)</p><p>chiều dài là:</p><p>132:12x7=77(m)</p><p>chiều rộng là:</p><p>132-77=55(m)</p><p>diện tích sân chơi đó là:</p><p>77x55=4235(m2)</p><p>đổi 4235m2=423500dm2</p><p>cần số viên gạch là:</p><p>432500:25=17300(viên)</p><p>đáp số:17300 viên</p>

tổng số phần bằng nhau là:

5+7=12(phần)

chiều dài là:

132:12x7=77(m)

chiều rộng là:

132-77=55(m)

diện tích sân chơi đó là:

77x55=4235(m2)

đổi 4235m2=423500dm2

cần số viên gạch là:

432500:25=17300(viên)

đáp số:17300 viên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4802×324

0

Lihat jawaban (1)