Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo N

22 tháng 5 2022 15:18

câu hỏi

Một sân chơi có chu vi bằng 128 ,chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài a) Tính diện tích sân chơi b) Cần bao nhiêu viên gạch vuông để lát kín sân chơi đó (biết rằng mỗi viên gạch vuông có cạnh 50 cm


4

1


T. Minh

23 tháng 5 2022 04:38

a) Nữa chu vi của sân chơi là 128:2=64 (m) Tổng số phần của chiều rộng và chiều dài là 3+5=8 (phần) Số mét của mỗi phần là 64:8=8 (mét) Chiều rộng của sân chơi là 8x3=24 (m) Chiều dài của sân chơi là 8x5=40 (m) Diện tích sân chơi là 40x24=960 (m2) b) Diện tích của mỗi viên gạch là 50x50=2500 (cm2) = 0,25 (m2) Số viên gạch cần để lát kín sân chơi là 960:0,25=3840 (m2).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4757+87

4