Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh G

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Một số giảm đi 3 lần rồi bớt đi 17 lần được 15 . Số đó là :


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hanh G,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi x là số cần tìm .</p><p>Ta có : x/3 -17 =15</p><p>⇔ x/3 = 32</p><p>⇔ x=96</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hanh G,

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết:

Gọi x là số cần tìm .

Ta có : x/3 -17 =15

⇔ x/3 = 32

⇔ x=96

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hà K

Đã được trả lời 4 ngày trước

<p>96</p>

96

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận