Square root
VBT
Calculator
magnet

19. H

26 tháng 8 2022 03:00

câu hỏi

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

26 tháng 8 2022 08:43

Được xác nhận

Xin chào em 19. H Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Bài giải chi tiết: Gọi giá trị ứng với 1 phần là x Theo đề bài ta có: 5x+4x+3x=240 <=>12x=240 <=>x=20 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)