Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

13 tháng 4 2020 11:05

câu hỏi

một số có 2 chữ số. tích của hai số là 18 hiệu của hai số là 3. tìm số đó


5

1


Phan P

14 tháng 4 2020 01:55

Mình nghĩ số đó là 63 hoặc 36.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

500×500 bằng mấy?

51

Lihat jawaban (18)