Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng Y

02 tháng 1 2023 04:11

câu hỏi

Một ruộng rau hình chữ nhật có nửa chu vi là 74 m, chiều rộng kém chiều dài 12 m. Trên thửa ruộng đó, cứ 3m2 thì người nông dân thu hoạch được 15 kg rau. Hỏi người nông dân thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lo-gam rau?

Một ruộng rau hình chữ nhật có nửa chu vi là 74 m, chiều rộng kém chiều dài 12 m. Trên thửa ruộng đó, cứ 3m2 thì người nông dân thu hoạch được 15 kg rau. Hỏi người nông dân thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lo-gam rau?


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 03:49

Được xác nhận

Chào em Hoàng Y, Đáp án: 89kg Bài giải chi tiết: Gọi chiều dài là a (m) Gọi chiều rộng là b (m) Theo đề, ta có: a+b = 74 a-b = 12 => a= 43 và b= 31 Vậy chiều dài thửa ruộng là 43 (m), chiều rộng thửa ruộng là 31 (m). Diện tích thửa ruộng: S= 43x31 = 1333 (m^2) Số kilogram rau thu được: 1333:15= 89 (kg) Đáp án cuối cùng: 89 kg Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 4 người thợ để làm xong công việc thì phải mất 9 ngày. Hỏi nếu có 6 người thợ thì làm xong công việc đó trong bao lâu ? Biết sức làm của mỗi người như nhau

5

Được xác nhận