Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú T

25 tháng 1 2023 08:02

câu hỏi

Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 648m, chiều dài hơn chiều rộng là 72m. Trung bình 5m 2 ruộng thu được 10 kg thóc. Hỏi: a, Ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc? b, Người ta chia đều số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được bao nhiêu kg thóc? c, Một ruộng hình vuông có cùng chu vi với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông? Giúp mình với ạ

Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 648m, chiều dài hơn chiều rộng là 72m. Trung bình 5m2 ruộng thu được 10 kg thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc?

b, Người ta chia đều số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được bao nhiêu kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có cùng chu vi với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

 Giúp mình với ạ


2

1


Le T

04 tháng 2 2023 13:08

<p>a, Chiều dài thửa ruộng là:</p><p>(648+72): 2=360 (m)</p><p>Chiều rộng thửa ruộng là:</p><p>360-72=288 (m)</p><p>Diện tích thửa ruộng là:</p><p>360 x 288=103680 (m²)</p><p>Số thóc thu được trên ruộng đó là:</p><p>103680: 5 x 10=207360 (kg)</p><p>b, Mỗi bao chứa số kg thóc là:</p><p>207360:9=23040 (kg)</p><p>c, Chu vi thửa ruộng là:</p><p>648 x 2=1296 (m)</p><p>Cạnh ruộng hình vuông là:</p><p>1296 :4=324 (m)</p><p>Diện tích thửa ruộng hình vuông là:</p><p>324 x 324=104976 (m²)</p><p>Đáp số: a, 207360 kg</p><p>b, 23040kg</p><p>c, 104976 m²</p>

a, Chiều dài thửa ruộng là:

(648+72): 2=360 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là:

360-72=288 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

360 x 288=103680 (m²)

Số thóc thu được trên ruộng đó là:

103680: 5 x 10=207360 (kg)

b, Mỗi bao chứa số kg thóc là:

207360:9=23040 (kg)

c, Chu vi thửa ruộng là:

648 x 2=1296 (m)

Cạnh ruộng hình vuông là:

1296 :4=324 (m)

Diện tích thửa ruộng hình vuông là:

324 x 324=104976 (m²)

Đáp số: a, 207360 kg

b, 23040kg

c, 104976 m²

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xi măng thường được dùng để làm gì

22

Lihat jawaban (2)