Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng N

26 tháng 10 2019 09:26

câu hỏi

một quầy lương thực Buổi sáng bán được 1/2 số gạo và 200 kg Buổi chiều bán được 2/3 số gạo còn lại và 50 kg nữa thì vừa hết Hỏi quầy lương thực đó đã bán được tất cả bao nhiêu tạ gạo?


0

1


Po X

09 tháng 11 2019 14:21

2,50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)