Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

05 tháng 1 2020 11:48

câu hỏi

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.


0

1


Lê M

22 tháng 5 2020 15:21

2 tấn = 2000kg = 2000000g mFe (trong quặng ) = 2000000× 64,15% = 1283000g mgang (trong Fe) = 1283000 - 1283000× 2% =1257340g mgang (nguyên chất ) = 1257340 - 1257340 × 5% = 1194473g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt cháy 4,8g chất hiđro cacbon A, thu được 10,8g H2O xác định CTPT của A biết khối lượng mol của A < 30g/mol

0

Lihat jawaban (1)