Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

21 tháng 12 2020 06:06

câu hỏi

Một quả nặng có khối lượng là 0,26kg và có thể tích là 0,0001m^3 Để đo trọng lượng của quả nặng trên ta dùng dụng cụ gì và quả nặng có trọng lượng là bao nhiêu? HELP EM VỚIIIII MN ƠI


4

1


T. Tam

21 tháng 12 2020 08:16

Chào em! Để đo trọng lượng ta sử dụng lực kế . Ngoài ra theo dữ kiện đề bài ta biết khối lượng của vật là 0,26 kg. Ta có thể suy ra trọng lượng của vật: P =10m = 10.0,26 = 2,6 N Nếu cần tính trọng lượng riêng thì ta tính như sau: Trọng lượng riêng của vật là: d = 10.m/V = 10.0,26/0,0001 = 26000 N/m^3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 6 giờ cả hai xe xuất phát tại điểm A và B cách nhau 24 km Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A hướng đến B xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42 km/h xe Thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 36 km/h a Tính khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ khi xuất phát b hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

6

Được xác nhận

màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật chiều rộng 12 inch đường kéo 20 inch tính chiều dài

5

Lihat jawaban (1)