Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 12 2019 14:06

câu hỏi

Mặt phẳng nghiêng là gì


0

1


Trần Đ

05 tháng 12 2019 04:16

là mấy cơ đơn giản.Giúp lợi về lực nhưng thiệt về quãng đường.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chọn kết luận không đúng trong các kết luận sau a) chất rắng tăng thẻ tích khi nhiệt độ thay đổi b) chất rắn giảm thể tích khi nhiệt độ lạnh đi c) chất rắn co giãn theo nhiệt độ d) mỗi chất rắn có một giới hạn nở vì nhiệt nhất định

0

Lihat jawaban (1)