Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Q

10 tháng 1 2021 11:18

câu hỏi

Một phân tử ADN có 8400 nu gồm 4 loại gen. Số lượng nu của từng gen lần lượt theo tỉ lệ: 1:1,5:2:2,5 a) Tính chiều dài của từng gen b) Trên mạch 1 của gen ngắn nhất có tỉ lệ: A:T:G:X=1:2:3:4 tính số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn và của cả gen. c) Gen dài nhất có 3900 liên kết H. Tính thành phần % và số lượng từng loại Nu của gen.


12

1


T. Xuân

11 tháng 1 2021 02:52

Chào em, thầy là giáo viên phụ trách môn Sinh học 9. Thầy sẽ hướng dẫn em giải bài tập này. Ta có: N = 8400 Nu Gọi số nuclêôtit của các gen trên ADN N(I), N(II), N(III), N(IV). Ta có tỉ lệ số lượng nuclêôtit của từng gen là: N(I) : N(II) : N(III) : N(IV) = 1:1,5:2:2,5. Và N(I) + N(II) + N(III) + N(IV) = 8400 (Nu) => N(I) + 1,5N(I) + 2N(I) + 2,5N(I) = 8400 => N(I) = 1200 (Nu) => N(II) = 1800 (nu); N(III) = 2400 (Nu); N(IV) = 3000 (Nu) Từ đây, em dễ dàng tính được chiều dài từng gen dựa vào công thức đã học nha. b) Gen ngắn nhất là N(I) Các nuclêôtit trên mạch 1 của gen này là A1, T1, G1, X1. Ta có: A1:T1:G1:X1=1:2:3:4 (1) Số nuclêôtit trên 1 mạch của gen = N(I)/2 = 600 (Nu) => A1 + T1 + G1 + X1 = 600 (2) Từ (1) và (2) => A1 = 60 (Nu); T1 = 120 (Nu); G1 = 180 (Nu); X1 = 240 (Nu) Theo nguyên tắc bổ sung, ta có: A1 = T2; T1 = A2; G1 = X2; X1 = G2. => Số nuclêôtit mỗi loại của gen này là: A = T = A1 + A2 = … G = X = G1 + G2 = … (Em tự tính chỗ này nhé) c) gen dài nhất là gen IV. N(IV) = 3000 => A+G = N(IV)/2 = 1500. Mà H = 3900 => 2A + 3G = 3900 Từ đây em giải hệ phương trình sẽ tính được A và G. Có A và G em sẽ dễ dàng tính được phần trăm mỗi loại nuclêôtit của gen. Những dạng này cũng tương tự những bài thầy đã hướng dẫn em thôi. Em xem lại nhé. Có thắc mắc gì thì hỏi trên forum, thầy sẽ giải đáp. Chúc em học tốt!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta cho lai đậu hoa tím quả dài vs hoa trắng quả ngắn F1 đồng loạt thu đ hoa tím quả dài. tiếp tục cho F1 giao phối F2 có 4 loại kiểu hình nhiều sau : 2404 hoa tím dài 802 tím ngắn 799 trắng dài 267 trắng ngắn biết mỗi gen quy định tính trạng a. biện luận : quy luật di truyền chi phối phép lai trên. b. xác định kiểu hình của P và lập sơ đồ lai từ F1 đến F2 c. sử dụng F1 lai vs hai cây : cây 1 và cây 2 thu đ kết quả như sau Th1: F1 lai vs cây 1 F2: 298 tím dài : 103 tím ngắn Th2: F1 lai vs cây 2 F2 : xuất hiện kiểu hình 1:3:1 biện luận xác định kiểu gen cây 1, cây 2 và lập sơ đồ lai

5

Lihat jawaban (1)

Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản trong trườn hợp trội hoàn toàn thì F2 có sự phân ly tính trạng theo tỉ lệ trung bình:

6

Được xác nhận