Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên D

19 tháng 1 2021 07:47

câu hỏi

một oxit có công thức Fe2Ox có phân tử khối là 160,lập công thức hoá học và tính hoá trị của Fe.Tính hoá trị và lập công thức hoá học của nhóm NO3 trong công thức Fe(NO3)y,biết phân tử khối là 242


28

2

Được xác nhận

P. Nguyen

19 tháng 1 2021 08:25

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: M(Fe2Ox) = 56.2 + 16x = 160 -- > x = 3 -- > CT của oxit sắt là Fe2O3 Gọi a là hóa trị của sắt. Áp dụng quy tắc hóa trị: 2.a = 3.II -- > a = III -- > Trong Fe2O3 thì Fe có hóa trị III M(Fe(NO3)y) = 56 + (14+16.3)y = 242 -- > y = 3 -- > CT của hợp chất là Fe(NO3)3 Gọi b là hóa trị của nhóm NO3 Áp dụng quy tắc hóa trị: 1.III = 3.b -- > b = I -- > Trong Fe(NO3)3 thì nhóm NO3 có hóa trị I

Duyên D

20 tháng 1 2021 13:21

dạ e cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

aaaaaaaaaa thì ra là thế

7

Lihat jawaban (1)