Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh L

18 tháng 12 2019 13:00

câu hỏi

một đoạn phân tử ADN có 1800 nuclêôtit phân tử mARN được tổng hợp từ đoạn ADN đó có bao nhiêu ribônuclêôtit


0

1


Trần H

18 tháng 12 2019 13:33

1800:2=900 ribonu nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong kĩ thuật tạo chủng vi khuẩn e.coli mang gen mã hóa insulin ở .adn dùng lamg thể truyền là gì

0

Lihat jawaban (1)