Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

18 tháng 10 2021 07:28

câu hỏi

một đoạn mạch gồm 3 điện trở tương đương R1=120oom,R2=60 ôm,R3=40 ôm mắc song song với nhau,đặt vào 2 đầu mạch một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch,chính là 3A a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch b)Tính hiệu điện thế U


9

2


Trần V

19 tháng 10 2021 07:55

điện trở của 1 dây dẫn bằng nhôm có tiết diện 10um * 10um là 1000 ôm biết rằng điện trở xuất của nhôm là p(rô)=2*8*10 âm mủ tám m. hỏi độ dài của dây dẫn là bao nhiêu. một điện trở 1000 ôm được tạo bằng cách cuốn sợi dây quanh 1 lõi thủy tinh đường kính 3 mm hỏi số vòng cần cuốn là bao nhiêu (1um=10 âm 6 m)

Cá_baka C

18 tháng 10 2021 11:37

;-; áp dụng công thức là ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V

9

Lihat jawaban (1)