Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan H

28 tháng 12 2019 08:19

câu hỏi

Một nhà sản xuất thùng đã sản xuất ra 558 thùng,họ đem đi giao cho mỗi nhà,mỗi nhà họ chia ra 6 thùng rồi tiếp tục sản xuất ra 673 thùng.Hỏi họ đã sản xuất ra bao nhiêu thùng ?


0

1


Elly P

05 tháng 1 2020 06:55

là 1231

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao để tìm bài mình muốn học

17

Lihat jawaban (1)