Square root
VBT
Calculator
magnet

Bông L

10 tháng 10 2021 04:03

câu hỏi

Một nguyên tử Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt tổng số hạt cấu tạo thành nên


4

1


P. Nguyen

23 tháng 5 2022 02:32

Chào em, đề bài của em đang bị thiếu dữ kiện. Em kiểm tra lại đề bài rồi chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho m gam hỗn hợp X gồm A1 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam hỗn hợp Y gồm H2 và CO2. dY/He=7,5. Tính thành phần % về khối lượng và về số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

7

Lihat jawaban (1)