Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

26 tháng 12 2019 12:05

câu hỏi

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 cod tổng số hạt 18. Dồng vị X2 có tổng số hạt là 20.biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trọng X1 cũng bằng nhau.hỏi nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?


0

1


H. Thu

20 tháng 1 2020 02:26

Đề bài đang bị nhầm lẫn thông tin này Tú ơiii Bạn ktra lại xem nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm 2 muối NaX và NaY (X và Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 70,3g hỗn hợp A cần dung 250ml dung dịch AgNO3 2M. a) Xác định công thức của NaX và NaY và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

0

Lihat jawaban (1)