Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên D

21 tháng 1 2021 13:42

câu hỏi

một nguyên tố R có tổng số hạt p,e,n là 115 hạt . số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 25 hạt .xác định tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố R?


6

1

Được xác nhận

P. Nguyen

22 tháng 1 2021 02:36

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: Tổng số hạt p,e,n là 115 hạt -- > p+n+e = 115 Vì p = e -- > 2p + n = 115 (1) Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 25 hạt -- > (p+e)-n = 25 Vì p = e -- > 2p - n = 25 (2) Từ (1) và (2) suy ra: p = e= 35 và n= 45 Vì p = e = 35 -- > R là brom (Br)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chất nào tác dụng với oxi có sản phẩm là CuO

8

Lihat jawaban (2)