Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

28 tháng 1 2020 11:12

câu hỏi

Một ngày cô Đinh Hương làm việc được 98 nghìn đồng. Hỏi 8 năm cô Đinh Hương được bao nhiêu tiền ?


0

4


Phan H

02 tháng 2 2020 14:50

là 286.160.000

Bùi C

29 tháng 1 2020 08:15

ê cô bắt đầu làm vào năm bao nhiêu

Phạm G

29 tháng 1 2020 08:39

tôi nghĩ là 286.356.000

Nguyễn T

29 tháng 1 2020 13:34

Chào con Bùi C à đây là câu hỏi nên con phải trả lời câu đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số gì bé hơn số 7522

29

Lihat jawaban (5)