Square root
VBT
Calculator
magnet

Ho T

20 tháng 12 2019 14:53

câu hỏi

một đường tròn có vô số tâm đối sứng là đúng hay sai


0

4


Nguyễn Đ

22 tháng 12 2019 02:58

mình chỉ biết 1 hình tròn chỉ có một tâm đối xứng

Trần T

22 tháng 12 2019 11:54

sai

Nguyen V

22 tháng 12 2019 12:45

chia don thuc voi da thuc 5xngu4 chu 4x+4 tai x bang 2

Dong N

23 tháng 12 2019 13:41

đúng rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đội xe dự định phải trở 60 tấn gạo ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch covid gây ra . Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác . Vì vậy mỗi xe phải trở nhiều hơn một tấn gạo . Tính số xe lúc đầu của đội

0

Lihat jawaban (1)