Square root
VBT
Calculator
magnet

Tịch L

01 tháng 4 2020 09:36

câu hỏi

Một người thợ xây dùng RRĐ để đưa một xô vữa có Trọng Lượng 150N lên độ cao 3m, biết đoạn dây anh ta đã kéo là 6m. Tính lực mà anh ta dùng để kéo xô vữa khi dùng RRĐ. Bỏ qua ma sát.


3

1


21 tháng 7 2020 01:27

lên tra chị gg bạn ơi ^_^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một máy kéo chạy bằng xích có trong lượng là 54600 người lái máy kéo năng 60kg diện tích tiếp xúc với mặt đường là 1,2m đường chỉ chịu được áp suất tối đa là 40000Pa hỏi máy kéo chạy trên đường được không vì sao

7

Được xác nhận

đổi đơn vị và điền vào chỗ trống trong các câu hỏi sau a. .........Km/h=5m/s. b. 12m/s=........ km/h. c. 48km/h=......... m/s d. 150 cm/s=...........m/s = ..........km/h. e. 62km/h=..........m/s=........cm/s

0

Lihat jawaban (1)