Square root
VBT
Calculator
magnet

Triệu T

07 tháng 11 2022 11:46

câu hỏi

một người thợ may,may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75m vải.Hỏi nếu người thợ may đó,may 60 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu m vải

một người thợ may,may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75m vải.Hỏi nếu người thợ may đó,may 60 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu m vải


10

1


Trang T

07 tháng 11 2022 12:14

<p>May 1 bộ đongw</p>

May 1 bộ đongw

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận