Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuko G

11 tháng 2 2020 08:06

câu hỏi

Một người thả một thùng múc nước bằng kim loại nặng 2 kg từ miệng giếng xuống mặt nước các miệng giếng 5 m . Dung tích của thùng là 80 lít . Trong lượng riêng của nước là 10 000 Nm . a) Khi thả xuống đều thì lực kéo bang bao nhiêu ? Tính công của trọng lực khi thả thùng từ miệng giêng đến mặt nước . b)Sau đó thùng được mức đầy nước và kéo lên thẳng đều . Tinh công của lực kéo đó từ đáy lên miệng giếng


0

1


Lê M

12 tháng 2 2020 12:25

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Vì thả xuống đều nên ta có trọng lực cân bằng với lực ở dây ta nắm => F = P = mg = 2.10 = 20N Công A = Fs = 20.5 = 100J b. Khi đầy nước thì m = 2 + 80 = 82kg => A = Fs = 82.10.5 = 4100J

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật có khối lượng 8kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp của vật với mặt sàn là 50cm vuông. Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn

0

Lihat jawaban (2)

biểu diễn lực hút của Trái Đất tác dụng vào quả dừa có khối lượng 2kg(tỉ lệ xích tự chọn)

13

Được xác nhận