Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao Đ

06 tháng 10 2022 15:29

câu hỏi

Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong 10min trong 4min đầu chậy với vận tốc 4m/s trong thờ gian còn lại giảm vận tốc còn 3m/s tính quãng đường chạy độ dịch chuyển tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trên cả quảng đường chạy

Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong 10min trong 4min đầu chậy với vận tốc 4m/s trong thờ gian còn lại giảm vận tốc còn 3m/s tính quãng đường chạy độ dịch chuyển tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trên cả quảng đường chạy


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 15:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Cao&nbsp;Đ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Cao Đ     

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận