Square root
VBT
Calculator
magnet

Vn J

15 tháng 11 2022 13:19

câu hỏi

Một người đứng trên mặt đất, ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v0v0, theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α. Góc lệch α có giá trị bằng bao nhiêu để có thể ném vật ra xa nhất so với vị trí ném.

Một người đứng trên mặt đất, ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v0v0, theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α. Góc lệch α có giá trị bằng bao nhiêu để có thể ném vật ra xa nhất so với vị trí ném.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

17 tháng 11 2022 03:11

Được xác nhận

Chào em, Bài giải chi tiết: Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật đặt trước 1 thấu kính cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật a, thấu kính đó là thấu kính gì? b, biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10cm thấu kính có tiêu cự 20cm, xác định vị trí của ảnh và số phóng đại của ảnh

2

Lihat jawaban (1)