Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu D

29 tháng 12 2022 23:18

câu hỏi

Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên . Người ấy phải dùng một lực F = 180N . Hãy tính công thực hiện của người đó

Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên . Người ấy phải dùng một lực F = 180N . Hãy tính công thực hiện của người đó


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:16

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Công Bài giải chi tiết: Ta có: A = Fs = 180.8 = 1440Nm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với mn!

4