Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

08 tháng 12 2019 07:41

câu hỏi

một người đi xe đạp trong 1 giờ 12 phút được 23 km 400m trong 48 phút người đó đi được bao nhiêu mét


0

1


N. Phương

30 tháng 12 2020 03:50

Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút 23km400m = 23400 m Mỗi phút người đó đi được số mét là: 23400 : 72 = 325 (m) 48 phút người đó đi được số mét là: 325 x 48 = 15600 (m) đáp số: 15600 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)