Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

08 tháng 12 2019 07:41

câu hỏi

một người đi xe đạp trong 1 giờ 12 phút được 23 km 400m hỏi 48 phút người đó đi được bao nhiêu mét


17

1


N. Phương

30 tháng 12 2020 03:30

1 giờ 12 phút = 72 phút 23km4m = 23400m Mỗi phút người đó đi được số mét là: 23400:72= 325 (m) Trong 48 phút người đó đi được số mét là: 325 x48= 15600(m) Đáp số: 15600m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chứ vi là 150m.Chiều rộng kém chiều dài 38m.Tính điện tích mảnh đất đó

0

Lihat jawaban (1)