Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng H

01 tháng 1 2023 11:50

câu hỏi

Một người đi xe đạp từ nhà đến trường mất 1,5h .Tính vận tốc trung bình của chuyển động biết quãng đường từ nhà đến trường dài 2,5km

Một người đi xe đạp từ nhà đến trường mất 1,5h .Tính vận tốc trung bình của chuyển động biết quãng đường từ nhà đến trường dài 2,5km


6

2

Được xác nhận

Trương N

01 tháng 1 2023 15:36

Được xác nhận

<p>tóm tắt:</p><p>t=1,5h</p><p>s=2,5km</p><p>v=?</p><p>Giải:</p><p>vận tốc trung bình của chuyển động là:</p><p>vtb=s/t=2,5/1,5≈1,7 (km/h)</p>

tóm tắt:

t=1,5h

s=2,5km

v=?

Giải:

vận tốc trung bình của chuyển động là:

vtb=s/t=2,5/1,5≈1,7 (km/h)

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:08

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần vận tốc Bài giải chi tiết: v= s/t = 2,5/1,5 = 5/3 km/h Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sau 5 tháng xâm lược nước ta quân Pháp đánh chiến thắng A: bán đảo Sơn Trà B:Đà Nẵng C: Đà Nẵng và Huế D:tỉnh Nam Kì

10