Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

15 tháng 10 2020 13:04

câu hỏi

một người đi xe đạp từ A đến B với dự định mất t=4h do nửa quãng đường sau người ấy tăng tốc thêm 3km/h nên đến nơi sớm hơn dự kiến 20' a, tính vận tốc dự định và quãng đường AB b, nếu sau khi đi 1h, do có việc người ấy phải ghé lại mất 30'. Hỏi đoạn đường còn lại người ấy đi vs vận tốc bao nhiêu để đến như dự định


5

1


Nguyễn V

15 tháng 10 2020 13:04

mấy bạn giải thích rõ hộ mk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa

3

Lihat jawaban (1)

định luật về công

18

Được xác nhận